unieke ROMEREIZEN.one

Helden, heiligen en pioniers, diaconie in de kerken

heldenheiligen

Helden, heiligen en pioniers: dit is de titel van mijn boek. In dit boek vindt u veel terug van wat ik in Rome vertel. Het zijn de verhalen van de eerste christenen. Waarom werden ze christen? En ofschoon het in vele perioden zo gevaarlijk was dat je erom gedood kon worden, kozen toch steeds meer mensen voor de kerk. Wat bewoog hen om zich af te keren van de vertrouwde staatsgodsdienst? Aan de hand van verhalen van concrete mensen vertel ik u over hoe belangrijk de maatschappelijke betrokkenheid van de christenen hierbij was. Christenen hadden zorg voor mensen in problemen. Ze kwamen op voor menselijke waardigheid, trouw en oprechtheid. Dit was nieuw en ongekend. Steeds meer mensen kozen voor deze voor hen nieuwe manier van leven.

Geschiedenis is overal

Maar in dit boek neem ik u niet alleen mee naar het oude Rome. Ik neem u ook mee naar mensen uit heel de geschiedenis, tot in onze jaren aan toe. Ik vertel u over indrukwekkende mensen die zich ingezet hebben voor andere mensen. Hun voorbeeld is inspirerend voor ons allemaal. Wat er in het oude Rome gebeurde, gebeurt nog steeds. In Colombia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Frankrijk, Spanje, op zoveel plaatsen besteden mensen hun bestaan aan meer menselijkheid voor anderen.

Internationaal Diaconaat Centrum

Ook in ons land gebeurt dat. Ik beschrijf de situaties en verhaal over de priesters, dominees, diakens, broeders en zusters en de vele vrijwilligers en individuele gelovigen. Dit boek is het verslag van meer dan 25 jaar werk voor het Internationaal Diaconaat Centrum, een theologisch studiecentrum van de katholieke kerk. Meer dan 25 jaar was ik daar als bestuurslid en later ook als president aan verbonden.

Rome en de werelddiaconie

pausopplein

Zo heb ik moeten onderzoeken hoe in de eerste eeuwen van het christendom de kerk kon groeien dankzij de inzet van gelovige mensen voor hun medeburgers die het moeilijk hadden. Ik moest de geschiedenis van de eerste gelovigen in de stad Rome goed kennen. Behalve de theologische studie over wat en wie een diaken is en wat de diaconie van de kerken zou kunnen zijn, moest ik ook in de wereld zelf gaan kijken hoe in onze jaren allerlei kerken met de vragen van de samenleving omgaan. Op die manier heb ik pastores en predikanten in de oorlogsgebieden van Angola bezocht, vrijwilligers en religieuzen die zich inzetten voor aidspatiënten in Zimbabwe, priesters en pastorale werkers en werksters in de guerrillagebieden van Colombia en geheime priesters en dominees achter het IJzeren gordijn van destijds.


Helden, Heiligen en Pioniers, diaconie in de kerken (ISBN 9789491042867). Het boek is bij mij met korting verkrijgbaar voor €15,00. Stuur mail aan: robmascini@romereizen.one

Overige links binnen dit hoofdstuk:robmascini


Rob Mascini

Volg mij via

© Rob Mascini / Contact en Links /

update: