unieke ROMEREIZEN.one

Bezinningsbijeenkomsten

Voor vele parochies, protestantse gemeenten en allerlei verenigingen geef ik bezinningsbijeenkomsten. Soms zijn deze gekoppeld aan een kerkdienst waarin ik gevraagd word te preken. Elke week ben ik wel ergens in het land. Het zijn thema’s die vaak met het vroege christendom te maken hebben, met diaconie of oecumene. U kunt denken aan onderwerpen als:


brugtiber

* De groei van het christendom in de eerste eeuwen
* Onze manier van kerken bouwen, de symboliek van het gebouw
* De relatie tussen eucharistie/ avondmaal en diaconie.
* Hoe was dit in de eerste eeuwen en hoe vinden we hier de sporen nog van terug in de liturgie?
* Het ontstaan van de ambten in de kerk: Priester, diaken, bisschop. En hoe dat is uitgegroeid tot in onze tijd….pastors, dominees, pastorale werkers en werksters
* De vrouw in de kerk
* De oude mozaïeken in de kerken van Rome en hun actualiteit voor nupanteon

* De betekenis van de sacramenten
* Helden, heiligen en pioniers, de diaconie in de kerken (mijn boek)
* Zal de kerk in Nederland weer gaan groeien?
* Katholiek of protestant? Hoe verschillend mogen we zijn?
* Martelaren en heiligen in de eerste eeuwen
* De bedreigde kerkgemeenschappen van Irak, Iran, Syrië en Turkije. Het zijn de oudste en voor mij eerbiedwaardigste kerken ter wereld.
* Vredeswerk in oorlogsgebieden. De heiligen van vandaag
* Wat is een diaken?
* Wat is diaconie?
* Meditaties rond Kerstmis aan de hand van de oudste afbeeldingen van de geboorte van Christus
* Meditaties rond het Lijdensverhaal en Pasen aan de hand van oude afbeeldingen in Rome.

Voor deze avonden moet er wel een beamer beschikbaar zijn. De kosten zijn conform de regelingen van de Nederlandse bisschoppenconferentie.


Overige links binnen dit hoofdstuk:

robmascini


Rob Mascini

Volg mij via

© Rob Mascini / Contact en Links /

update: